Aj plynový revolver vám môže zachrániť život

Medzi krátke ručné plynové zbrane patri hlavne plynová pištoľ a plynový revolver. Možnosti použitia plynových zbraní, ktorým tiež hovoríme plynovky, sú pestré. Okrem športových a sebaobranných účelov, je to aj signálny prostriedok a mnohí ich využívajú príležitostne pre odpálenie efektných pyrotechnických výrobkov. Môžeme ich vidieť aj počuť na mnohých medzinárodných špičkových zápoleniach, pretože štartovacím výstrelom z krátkej ručnej plynovky sa začínajú mnohé športové vrcholové zápolenia.

Plynový revolver ako osobná zbraň v núdzi

Plynový revolver sa hodí tiež na signálny výstrel v prípade, že ste sa dostali do situácie, v ktorej potrebujete súrne pomoc. Či už ste niekde vo vysokohorských podmienkach alebo na šírom mori, signálna revolverová zbraň poháňaná plynom vám vždy môže zachrániť život. Optický aj akustický signál vyslaný v prípade núdze zachránil v minulosti už mnoho ľudí. Plynové ručné zbrane sú určené aj k nutnej sebaobrane. Extrémne silný tresk pri výstrele a dráždivá účinná látka obsiahnutá v plynovom náboji, to všetko môže dotieravého útočníka zahnať na útek.

plynový revolver
Plynový revolver Nagant M1895

Plynový revolver ako súčasť osláv

Krátke ručné zbrane sú výborným prostriedkom na odpaľovanie efektných pyrotechnických výrobkov. Sú vhodnou príležitostnou odpaľovacou rampou pre signálne svetlice s ohňostrojovými efektami. Plynové ručné zbrane sa na tento účel používajú najčastejšie nielen pri príležitosti silvestrovských osláv, ale aj pri iných slávnostných príležitostiach.

Stručná charakteristika streľby z plynového revolveru

Plynový revolver sa nabíja zasunutím nábojov do komôr valca. Po jeho voľnom zaklapnutí je revolver pripravený k streľbe. Strieľať sa dá dvomi spôsobmi. Buď dvojčinným spúšťacím mechanizmom DA (Double Action) alebo v jednočinnom spúšťacom režime SA (Single Action). Kohútik revolveru udrie na úderník, trafí sa do zápalky na náboji a zapáli ju. Vyhorením prachovej náplne náboja vzniká zmes plynu unikajúca pod obrovským tlakom z ústia hlavne. Pri plynových a koreninových nábojov sa zároveň uvoľňuje obranná účinná látka. Po odpálení všetkých plynových nábojov sa valec rukou vyklopí z tela plynového revolvera.