Čo je a čo nie je povolené pri hre airsoft

Airsoft je hra simulujúca reálne bojové situácie peších bojových jednotiek. Hráči airsoftu používajú airsoftové zbrane, ktoré sú vernými replikám skutočných strelných zbraní. Pôvodné pravidlá tejto hry sa formovali viac ako pred dvadsiatimi rokmi. Pravidlá majú všeobecný charakter, väčšinou sú upravovaná podľa konkrétneho scenára hry a lokality v Operational Orders. Tieto operačné pravidlá  sú spravidla súčasťou scenára a sú k dispozícii airsoftovým tímom pred začiatkom akcie.

airsoft
Ostreľovač

Airsoft zbrane a vybavenie

Airsoft zbrane a iné vybavenie je často v takej kvalite, že môže dôjsť k vizuálnemu omylu a ich možnej zámene za zbrane ostré.  Pred začiatkom airsoftovej hry je určené miesto, kde sa budú stretávať „mŕtvoly“, ktoré sa viditeľne označí, aby nedošlo k omylu a neboli ostreľovaní nehrajúci. Vybavenie ochrannými pomôckami (okuliare, mriežka, plynová maska) je v airsofte povinné. Ich nepoužívanie je na vlastné riziko. Hráči bez vhodnej ochrany očí nebudú vpustení do herného priestoru. Zásah do okuliarov či masky je platný.

airsoft
Maskovanie

A čo munícia a pyrotechnika?

Ako muníciu je povolené používať iba 6mm alebo 8mm plastové guľôčky. Pre streľbu na protivníka je povolené mať k dispozícii  iba  a  jedine airsoftové zbrane. Typ zbrane nerozhoduje. Ak nie je v Operational Orders uvedené inak, je možné používať výbušniny k vyradeniu živej sily protivníka a na efekt. Rozumie sa tým voľne predajná pyrotechnika alebo sádrové granáty.

Aj airsoft má svoje obmedzenia

Počas airsoftových bojových akcií  je povolené používanie  dymovníc akéhokoľvek typu bez vedľajšieho efektu.  Používanie svetlíc a pyrotechniky na báze rakiet tiež, ale len na nepriamu streľbu. Doporučuje sa používať výbušniny iba v termoplastových alebo sádrových obaloch. Počas airsoft simulovaných bojov je zakázané používať zápalnú muníciu, muníciu s biologicky aktívnou náplňou a akúkoľvek muníciu s fyzikálnym či chemických efektom na ľudské tkanivá. Výbušniny v obaloch z kovov, skla a termosetových plastov, kedy je riziko vzniku črepín, sú úplne neprijateľné počas hry.

airsoft
Airsoft pušky