4 hlavné zásady Krav Maga

imi-krav-maga-face

Hoci zakladateľ Krav Maga Imrich Lichtenfeld pochádzal práve z Bratislavy a prvotné skúsenosti s neférovým bojom zblízka si vytváral práve v uliciach slovenského hlavného mesta v období Slovenského štátu, iba málo Slovákov Krav Magu pozná a ešte menej sa jej venuje.

Pritom je to často na ich škodu. V dnešnej dobe je agresivita ľudí čoraz väčšia a ani kriminalita stále, napriek uisteniam našich vládnych činiteľov, neklesá. Práve pre to je schopnosť sebaobrany čoraz potrebnejšia. Ľudia majú viacero možností ako si zlepšiť svoje schopnosti sebaobrany. Môžu sa venovať bojovým športom alebo bojovým umenia. Problémom však často býva, že hlavne bojové umenia sa venujú viac duchovným hodnotám ako sebaobrane. Pri oboch týchto možnostiach je však jeden základný problém. Tým je predstava boja podľa pravidiel. Toto však v reálnom živote bohužiaľ nefunguje.

Krav Maga je o efektivite

Krav Maga v preklade z hebrejčiny priamo znamená boj zblízka. Krav Maga sa nesnaží poraziť protivníka férovo a podľa pravidiel. Základnou myšlienkou je zabrániť vlastnému zraneniu a čo najskôr dokázať opustiť miesto ohrozenia.

Základné pravidlá Krav Maga

  1. krav-maga

    Nezraniť sa – iba pokiaľ som schopný brániť sa, tak sa mám šancu aj ubrániť. Aj pri napadnutí je pre mňa najdôležitejšie eliminovať možnosť vlastného zranenia.

  2. Ovládať vlastné ego – ego človeka dokáže spôsobiť viac problémov ako čokoľvek iné. Človek sa musí naučiť minimalizovať možnosti konfliktu, vďaka tomu bude nutnosť využívať sebaobranu zmenšená.
  3. Správne reagovanie – správna reakcia je dôležitá a to aj v situácii konfliktu. Každý človek sa musí naučiť využiť všetky okolnosti pre vlastné potreby. Teda pre zvýšenie vlastnej šance na odchod z konfliktu bez zranenia alebo inej ujmy.
  4. Radšej zraniť protivníka ako zabiť – možno to síce znie tvrdo, ale zabiť protivníka je možné pri každom bojovom športe alebo druhu sebaobrany. A práve v Krav Maga je zásada brániť sa tak, aby aj protivník prežil, pokiaľ je to aspoň trochu možné. Avšak tak, aby nás už znova neohrozoval.

Tieto pravidlá sú určené na správne fungovanie a zabraňujú zneužitiu tohto systému boja zblízka. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, stačí sa len prihlásiť na najbližší kurz. Určite je nejaký aj vo vašom okolí. Stačí iba správne hľadať.